Lokation: Nakhon Ratchasima, Phimai, Phimai Kategorie: Tempel Lokation: Lampang, Ban Wang Mo Phatthana, Muang Lampang Kategorie: Tempel Lokation: Lampang, Ban Wang Mo Phatthana, Muang Lampang Kategorie: Tempel Lokation: Lampang, Ban Wang Mo Phatthana, Muang Lampang Kategorie: Vögel, Tempel Lokation: Lampang, Ban Wang Mo Phatthana, Muang Lampang Kategorie: Tempel Lokation: Lampang, Ban Lampang Luang, Ko Kha Kategorie: Tempel Lokation: Lampang, Ban Lampang Luang, Ko Kha Kategorie: Tempel Lokation: Lampang, Lampang, Muang Lampang Kategorie: Tempel Lokation: Chiang Mai, Chiang Mai, Muang Chiang Mai Kategorie: Tempel Lokation: Chiang Mai, Chiang Mai, Muang Chiang Mai Kategorie: Tempel